سازمان های وابسته


جهت به روز رسانی یا تصحیح اطلاعات این صفحه با واحد پورتال مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی تماس حاصل نمایید.

تلفن خانه وزارت : 64581 - 43541

سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

کامبیز بازرگان


رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

22400080

22403085

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن


رسول زارع

قائم مقام معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن

 

اسکندر زند

مشاور عالی وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن

eszand@areeo.ac.ir

نادر قلی ابراهیمی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

n.ebrahimi@areeo.ac.ir

حمید رحیمیان مشهدی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

h.rahimian@areeo.ac.ir

ارژنگ جوادی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان مسئول پروژه های اقتصاد مقاومتی

22419707

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

a.javadi@areeo.ac.ir

مصطفی شریف روحانی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان در تدوین برنامه استراتژیک سازمان

22402300

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

m.sharifrohani@areeo.ac.ir

غلامحسین طهماسبی

مشاور عالی سازمان

22402300

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

h.tahmasbi@areeo.ac.ir

عبدالرضا باقری

مشاور عالی سازمان

 

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

 

علی علیزاده علی آبادی

مشاور معاون وزیر در امور پدافند غیرغامل

22413810

 

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

 

محمدرضا قدسی

مسول هماهنگی امور مراکز تحقیقاتی، آموزشی و مدیریت ترویج استانها

22400080

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

 

عباسعلی مطلبی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

a.motalebi@areeo.ac.ir

مصطفی آقایی سربرزه

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان و سرپرست دفتر نظارت و ارزشیابی

22402300

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن

m.aghayee@areeo.ac.ir

احمد زارع فیض آبادی

مشاور معاون وزیر

   

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن

a.zareafeizabadi@areeo.ac.ir

سعید یوسف کلافی

مشاور معاون وزیر و مدیر کل حوزه ریاست ، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات

22402015

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

s.kalafi@areeo.ac.ir

کامبیز بازرگان

معاون پژوهش و فناوری

22419707

22419706

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن

Bazargan_k@yahoo.com

حجت الاسلام

حسین سعیدیان

نماینده ولی فقیه

22413924

22413924

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن

h.saeidian@areeo.ac.ir

علی اکبر مؤیدی

معاون آموزش و ترویج سازمان و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

66430444

66430449

خیابان آزادی-بین نواب و رودکی- سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ، طبقه 13 ، معاونت ترویج

moayedeiali@yahoo.com

سعید پورداد

سرپرست دفتر برنامه ریزی و پایش امور پژوهشی

22400091

22413929

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

 

مجید ولدان

مدیرکل دفتر فناوری، تجاری‌سازی و انتقال یافته‌های تحقیقاتی

22414269

22414339

22414337

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

m.valadan@areeo.ac.ir

غلامرضا گل محمدی

مدیرکل دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری

22402574

22401600

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ghgolmohammadi@gmail..com

مرجانه صادقیان

مدیرکل امور مالی

22400079

22401163

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویجکشاورزی

m.sadeghian@yahoo.com

سعید پازوکی

سرپرست دفتر برنامه ،بودجه و آمار

22402300

22400077

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 

ژاله فدایی

رئیس گروه روابط عمومی

22429791

224200568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

zh.fadaei@areeo.ac.ir

سیدباقر محمودی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

22413806

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 

مصطفی آقایی

مشاور رئیس سازمان ومدیرکل دفتر نظارت و ارزشیابی

22402546

22401067

22413809

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.aghayee@areeo.ir

سید باقر محمودی

معاون توسعه مدیریت و منابع

22400832

22400948

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

bagher_m@yahoo.com

فرجام ناظری

مدیر دفترامور حقوقی

22402837

22413802

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

farjamnazery@yahoo.com

حسین فرهانی

مدیر حراست سازمان

22402015

22414266

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 

تورج ولی نسب

مدیرکل دفتر روابط علمی و همکاری های بین المللی

22402013

22402547

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

T_vailinassb@yahoo.com

جهانفر دانشیان

رئیس اداره دبیرخانه هیئت ممیزه و هیئت های امنای سازمان

22413810

 

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

a.alizadehabadi@areeo.ac.ir

اسماعیل کرمی دهکردی

سرپرست دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

66430441

66430445

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 7

 

علیرضا سید اسحاقی

مدیرکل دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی و رئیس حوزه معاونت ترویج

66430465