معاونت ها

 


جهت به روز رسانی یا تصحیح اطلاعات این صفحه با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی تماس حاصل نمایید.

تلفن خانه وزارت : 64581 - 43541

معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

امید گیلانپور

معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی

43544800

43544802

88942013

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزرات جهاد کشاورزی طبقه 8

 

عباس نظری بابلی

مشاور و رئیس ستاد معاونت

43544830

88942013

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزرات جهاد کشاورزی طبقه 8

 

 پروین فیضی

 سرپرست ستاد هماهنگی معاونت

43544843 

 88199920

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزرات جهاد کشاورزی طبقه 8 

 

محرم سلطانی 

سرپرست دفتر توسعه صادرات و زیرساخت های صنایع و بازار

64582734

88942013

خیابان طالقانی تقاطع ولی عصر جنب تماشاخانه تهران- وزارت جهاد کشاورزی ساختمان شماره 1طبقه سیزدهم

tosehsaderat@agri_jahad.org

ولی الله فریادرس

مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی

64582833

64582689

خیابان طالقانی تقاطع ولی عصر جنب تماشاخانه تهران- وزارت جهاد کشاورزی ساختمان شماره1 طبقه دوازدهم

bazargani@agri_jahad.org

 علی خسروی 

 سرپرست دفتر نظارت بر توزیع کالاهای اساسی کشاورزی

 64582788 88900919 یابان طالقانی تقاطع ولی عصر جنب تماشاخانه تهران- وزارت جهاد کشاورزی ساختمان شماره 4 طبقه دوم

 payeshebazar@maj.ir

چنگیز اسفندیاری

مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و غذایی

64582446

64582447

88942013

خیابان طالقانی تقاطع ولی عصر جنب تماشاخانه تهران- وزارت جهاد کشاورزی ساختمان شماره1طبقه دهم

 

مسعودبصیری

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین تنظیم بازار و ذخایر راهبردی

43544700

88942013

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه هفتم

 m.basiri@agri-jahad.ir

محمد قدیری ابیانه

مدیر نظارت بر توزیع کالاهای کشاورزی

43543022

88199890

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی ساختمان 8 طبقه - طبقه همکف

m.ghadiri@agri-jahad.com

قائم مقام وزیر در امور حقوقی و مجلس

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

محمدرضا درگاهی

سرپرست قائم مقامی وزیر در امور حقوقی و مجلس

43541201

88199638

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه پنجم

 mr.dargahi@agri-jhad.ir

علی تیموری

مدیرکل امور مجلس

43544533

64582543

خیابان ولیعصر- چهار راه طالقانی - جنب تماشاخانه تهران -ساختمان طالقانی طبقه نهم

 a.teimouri@agri.jahad.ir

مهری مصر

مدیرکل دفتر امور حقوقی

64582755

64582650

خیابان طالقانی - تقاطع خ ولی عصر
جنب تماشاخانه تهران- ساختمان شماره 2طبقه پنجم

 

علی اصغر هدایت نژاد

مشاور و رئیس ستاد هماهنگی قائم مقام وزیر در امور حقوقی و مجلس

43541217

88199638

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه پنجم

 aa_hedayatnejad@yahoo.com

             

معاونت برنامه ریزی و اقتصادی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

احمدعلی کیخا

 معاون برنامه ریزی و  اقتصادی

43544010

88199626

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه دهم

 

مصطفی کیاکجوری

قائم مقام معاون وزیر در امور اقتصادی

43544002

88199626

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه دهم

 

احمد صفی

مشاورمعاون وزیر و رئیس ستاد معاونت

43544002

88199626

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه دهم

 

ازاد نارنجیان

مشاور معاون وزیر

43544029

88199626

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه دهم

 

سید جاوید موسوی نیا

مشاور معاون وزیر در امور سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی

43544013

88199626

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه دهم

 

کریم احمدی صومعه

رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

64582301

88939120

خیابان ولی عصر تقاطع خیابان طالقانی جنب تماشاخانه تهران وزارت جهاد کشاورزی

k.ahmadi@agri-jahad.ir

حسن قاسمی

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه

43544900

88939120

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه نهم

h.ghasemi2288@yahoo.com

محمد خالدی

مدیرکل دفتر امور اقتصادی

43544600

88939120

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه ششم

mkhaledi@agri_jahad.ir

سید محمد موسوی

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

43544650

88199827

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه ششم

arcm@agri-jahd.ir

معاونت آب و خاک

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

علی مراد اکبری

معاون آب و خاک

88947060

64582463

خیابان طالقانی - تقاطع خیابان ولیعصرجنب تماشاخانه تهران - ساختمان شماره 1- طبقه یازدهم

amoavenaf@ymail.com

نادر علیزاده

مشاور معاون وزیر و سرپرست گروه طرح و برنامه

026-36791013

021-64582226 
026
367910513 

کرج-کیلومتر7 جاده ماهدشت-معاونت آب و خاک

 tbakh@agri-jahad.ir

رضا سرافرازی

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی

026

36791018

026-

36791027

استان البرز- کیلومتر 7 جاده ماهدشت معاونت آب و خاک

a.soilwater@gmail.com

علیرضا پرستار

رئیس ستاد معاونت آب و خاک

026-36791010

026-36791012

استان البرز- کیلومتر 7 جاده ماهدشت معاونت آب و خاک

a.parastar@agri-jahad.ir 

جلال ابوالحسنی

مدیرکل دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی

026-36791032

 026-36791034

استان البرز- کیلومتر 7 جاده ماهدشت معاونت آب و خاک

rShabakeh.abyari@agri-jahad.i

جهانبخش میرزاوند

مدیر کل خاک کشاورزی

026-36791022

026-36791027

استان البرز- کیلومتر 7 جاده ماهدشت معاونت آب و خاک

ece-swid@agri-jahad.ir 

معاونت امور باغبانی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

محمدعلی طهماسبی

معاون امور باغبانی

43543880

88945134

خیابان طالقانی – نرسیده به خیابان حافظ – وزارت جهادکشاورزی- طبقه 8

m.tahmasebi@agri-jahad.org

حسین رحمانی

مشاور معاون وزیر و رئیس ستاد معاونت

43543807

88941208

خیابان طالقانی – نرسیده به خیابان حافظ – وزارت جهادکشاورزی – طبقه 8

Rahm13520@yahoo.com

غلامرضا تقوی

مدیرکل دفتر امور گلخانه ها ، گیاهان دارویی و قارچ های خوراکی

43543820

43545134

خیابان طالقانی – نرسیده به خیابان حافظ – وزارت جهادکشاورزی – طبقه 8

Gh.Taghavi4720@yahoo.com

داراب حسنی

مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک

43543720

88199633

خیابان طالقانی – نرسیده به خیابان حافظ – وزارت جهادکشاورزی – طبقه 7

 d.hassani@areeo.ac.ir

زهرا جلیلی مقدم

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

43543700

43545134

خ-طالقانی- جنب وزارت نفت طبقه هشتم

 

حسین زینلی

مجری طرح گیاهان دارویی

64582763

64582602

خیابان طالقانی – تقاطع ولیعصر- جنب سینما قیام- وزات جهاد کشاورزی – طبقه 8

 

حبیب رادفر

مجری طرح توسعه گلخانه ها

43543886

43545134

خیابان طالقانی – نرسیده به خیابان حافظ – وزارت جهادکشاورزی – طبقه 8

 

سید رحمت اله پریچهر

مشاور معاون وزیر و مجری طرح زیتون

43543848

43545134

خیابان طالقانی – نرسیده به خیابان حافظ – وزارت جهادکشاورزی – طبقه 7

 

معاونت امور زراعت

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

ادرس

پست الکترونیکی

جواد وفا بخش

معاون امور زراعت

43543601

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه ششم

 

فرزاد زلقی

مشاور معاونت و رییس ستاد معاونت

43543230

88945075

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده طبقه ششم

 

فرامک عزیز کریمی

سرپرست دفتر امور غلات و محصولات اساسی

43543550

43548312

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه پنجم


s.azizi@agri-jahad.org

ابراهیم هزارجریبی

مجری طرح پنبه کشور

43543500

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه پنجم

ehezarjaribi@yahoo.com

حسین اصغری لسکوکلایه

مدیرکل دفتر امور محصولات علوفه ای و جالیزی

43543650

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه ششم

Vegetable-office@agri-jahad.org

کامبیز عباسی

مدیرکل مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

43543201

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه دوم

Abasi-kambiz@yahoo.com

اسماعیل اسفندیاری پور

مشاور وزیر و مجری طرح گندم

43543680

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه ششم

esfandyaripour@yahoo.com

پیمان حصادی

مجری طرح چغندرقند

43543630

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه ششم

 peymanhesadi@yahoo.com

علیرضا مهاجر

مشاور وزیر و مجری طرح
دانه های روغنی

43543501

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه پنجم

mohajeralireza38@yahoo.com

معاونت امور تولیدات دامی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

مرتضی رضایی

معاون امورتولیدات دامی

43543402

43543400

88946957

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ ساختمان وزارت جهاد کشاورزی

Modam-m@agri-jahad.ir

محراب فرجی

رئیس ستاد حوزه معاونت

43543402

88946957

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ ساختمان وزارت جهاد کشاورزی طبقه 4

Modam-m@agri-jahad.ir

 

مشاور معاونت

43543402

88946957

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ ساختمان وزارت جهاد کشاورزی طبقه 4

Modam-m@agri-jahad.ir

تورج صارمی

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام

1-43543450

88945861

تهران- خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ ساختمان وزارت جهاد کشاورزی طبقه چهارم

Saremi_tooraj@yahoo.com

هادی برازنده

مشاور معاون وزیر در امور برنامه ریزی

43543350

88945861

تهران-خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ ساختمان وزارت جهاد کشاورزی طبقه سوم

h.barazandeh@agri-jahad.org

غلامرضا ملک نیا

مدیرکل دفتر امور طیور

3-43543252

88945861

تهران- خ طالقانی نرسیده به خ حافظ ساختمان وزارت جهاد کشاورزی ط دوم

 

مختارعلی عباسی

مدیرکل مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی

026

3-36772742

026-36771873

استان البرز- جاده مشکین دشت مرکز اصلاح نژاد دام

 

43543300

88945861

تهران - خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ ساختمان وزارت جهاد کشاورزی طبقه سوم

عدیل سروی

رییس مرکز توسعه نوغانداری

کشور

013

33822171-

013

33825067-

رشت-خ رسالت صندوق پستی :41856-13133

info@irancds.ir

43543330

88945861

تهران- خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ ساختمان وزارت جهاد کشاورزی طبقه سوم

معاونت توسعه مدیریت و منابع

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

شاهرخ شجری

 معاون توسعه مدیریت و منابع

43544501-2

88199914

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ ساختمان شماره یک وزارت جهاد کشاورزی طبقه 5

jahadiran@gmail.com

حمزه رضوی

مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران

77683288

77508059

خیابان طالقانی- بعد از خیابان بهار کوچه طباطبایی مقدم پلاک 38 ساختمان طرحچی طبقه 3

 

محمدرضا بهرامی

مشاور ورئیس ستاد هماهنگی معاونت

43544508-9

88199605

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ ساختمان شماره یک وزارت جهاد کشاورزی طبقه 5

m.bahrami@agri-jahad.org

سید حسن موسوی

مدیرعامل موسسه پزشکی شهید شوریده

66462109

66467093

خیابان پاستور– موسسه پزشکی شهیدشوریده

sh.shoorideh@gmail.com

ابوالقاسم ورداسبی

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری

64582711

64582112

خیابان طالقانی - تقاطع خ ولی عصر
جنب تماشاخانه تهران - ساختمان شماره 2- طبقه 5

ghasem-vardasbi@yahoo.com

فخرالدین یزدی

مدیرکل امور مالی

43544400

88199852

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ ساختمان شماره یک وزارت جهاد کشاورزی طبقه4

 

حجت ترشیزی

مدیرکل امور اداری

64582751

64582353

خیابان طالقانی - تقاطع خ ولی عصر
جنب تماشاخانه تهران - طبقه 4

 

سید رضا پورنقی

مدیرکل رفاه و پشتیبانی

43544300

88199833

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ ساختمان شماره یک وزارت جهاد کشاورزی طبقه 3

 

محسن محمدی

مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش

77683283

77506068

خیابان طالقانی بین خیابان بهار و خیابان شریعتی نبش کوچه طباطبایی مقدم پلاک38 ساختمان طبقه 2

 

نادر تقی زاده

مدیرهسته مرکزی گزینش

77538060

77683294

خیابان طالقانی بین خیابان بهار و خیابان شریعتی نبش کوچه طباطبایی مقدم پلاک38 طبقه 1

 

طاهره فیروزی

دستیار وزیر در امور حقوق شهروندی

43543047

88199980

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه همکف

hoghughshahrvandi@yahoo.com

تاریخ به روز رسانی:
1399/05/12
تعداد بازدید:
162420
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal