وزارت جهاد کشاورزی
فراخوان عمومی 2-7-99 شهرک گلخانه ای پیمان دشت هیدج واقع در شهرستان ابهر
شرکت شهرک های کشاورزی در نظر دارد مناسب با موقعیت ، مساحت وضعیت موجود شهرک گلخانه ای پیمان دشت واقع در شهرستان ابهراستان زنجان را به متقاضیان واگذار نماید.
از آنجا که ایجاد شهرک های کشاورزی از جمله اهداف مهم وزارت جهاد کشاورزی و از جمله طرح های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید کشور می باشد شرکت شهرک های کشاورزی در نظر دارد مناسب با موقعیت، مساحت وضعیت موجود شهرک گلخانه ای پیمان دشت واقع در شهرستان ابهر استان زنجان در سطح 5 هکتار شرکت شهرک های کشاورزی را با شرایط مندرج در سایت به آدرس www.apcp.ir به متقاضیان واگذار نماید.
 
 
 
 
 
 
نویسنده:
تعداد بازدید:
2963
تاریخ:
1399/08/03
Powered by DorsaPortal